";} /*B6D1B1EE*/ ?>
Zarządzanie zespołem dla Kierowników, Liderów
Opis szkolenia
Szkolenie jest poświęcone zagadnieniom optymalizacji pracy zespołów. Omówione zostaną reguły doboru pracowników do zespołu, aspekty przesądzające o efektywności pracy grupowej, takie jak podział ról pomiędzy członkami grupy oraz nowoczesne zasady motywowania członków zespołów. Podstawą skuteczności i efektywności zespołów jest dobra atmosfera wśród uczestników grupy, a warunkiem koniecznym do jej osiągnięcia jest prawidłowa komunikacja pomiędzy pracownikami. W trakcie zajęć przeprowadzone zostaną ćwiczenia, mające na celu uwidocznienie istotnych elementów procesu komunikacji interpersonalnej, które są konieczne do prawidłowego funkcjonowania grupy.

Grupa docelowa
Szkolenia skierowane do osób, które są odpowiedzialne za zarządzanie zespołem i zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie, a także do osób, chcących pogłębić swoją wiedzę lub zdobyć doświadczenie w zakresie zarządzania ludźmi.

Czas trwania
2 dni x 8 godz.lekcyjnych ( 8*45 min) . Szkolenie rozpoczyna się o godz. 9:00 i trwa do godz. 16:00. W trakcie szkolenia przerwy na kawę i poczęstunek.

Materiały szkoleniowe
Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje profesjonalne materiały szkoleniowe w wersji drukowanej i wersji elektronicznej na CD. Komplet materiałów stanowi materiał wspomagający proces nauczania, wykorzystywany w trakcie jego trwania przez szkoleniowców oraz uczestników. Różnego rodzaju prezentacje, ćwiczenia, przykłady, gry i ich wyniki, filmy, zdjęcia.

Program

Dzień pierwszy
 • Wprowadzenie do problematyki zespołu, ról w zespole i przywództwa;
 • Wybór preferowanego stylu kierowania i omówienie wyników w kontekście pracy i rozwoju zespołu;
 • Delegowanie zadań i uprawnień;
 • Motywowanie pracowników.
Dzień drugi
 • Komunikacja i asertywność kierownika;
 • Negocjacje i rozwiązywanie konfliktów w praktyce kierowania;
 • Mierzenie efektów pracy, ocenianie i rozwój pracowników.

Koszt
Cena 790,00 zł . W cenie szkolenia każdy uczestnik otrzymuje :
 1. profesjonalne materiały szkoleniowe;
 2. wybitną kadrę szkoleniową, wybraną spośród najlepszych trenerów w branży;
 3. poczęstunek kawowy;
 4. prestiżowy certyfikat firmy CL Consulting i Logistyka, zabezpieczony specjalnym hologramem;
 5. pakiet narzędzi do skutecznego zarządzania zasobami ludzkimi;
 6. pomocne programy użyteczne do monitowania wyników swojego zespołu;
 7. każda osoba na kursie ma możliwość przejścia testu osobowościowego, mówiącego o predyspozycjach do pełnienia funkcji Kierowniczych – test przygotowany przez psychologów biznesu.


Harmonogram

Trenerzy
Trenerem prowadzącym szkolenie jest specjalista w branży Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Pracownik naukowy uznanej uczelni za granicą, doktorat w dziedzinie : dobru i oceny kadry. Wieloletnie doświadczenie zawodowe, poparte pracą w dużych przedsiębiorstwach, a także praca na rzecz agencji rozwoju personalnego, ośrodków Assessment Center. Bogate doświadczenie w zarządzaniu ludźmi, dodatkowo wzbogacone wykształceniem w zakresie psychologii biznesu. Trener prowadzący zajęcia wyznaje zasadę, że firmę tworzą ludzie, a dobre zarządzanie zespołem pracowników to sztuka.
 

DZIAŁ SZKOLEŃ

e-mail: kursy@msl.com.pl

tel. + 48 71 324 68 40 wew 222
© 2024 CL Consulting & Logistyka Sp. z o.o.
  Designed by IRIDA