";} /*B6D1B1EE*/ ?>
Konsulting dla Służby Zdrowia

Poziom organizacji pracy szpitala jest istotnym elementem wpływającym na jakość obsługi pacjentów. Może być ona usprawniona poprzez optymalizację lokalizacji pomieszczeń i zmiany w procesach logistycznych. Logistyka w szpitalach stanowi znaczną część budżetu operacyjnego, a często jest niedocenianym źródłem oszczędności. Właściwe zarządzanie procesami łańcucha dostaw znacząco obniża koszty i wpływa na stan finansowy placówki.

 

Nasza oferta obejmuje:

  • Poprawę zagospodarowania przestrzennego poprzez konsolidację powierzchni magazynu:

Usługa polega na analizie polityki inwentaryzacji oraz metod składowania i poprawia układ funkcjonowania magazynu w celu obniżenia ogólnych wymogów składowania, użycia dodatkowych przestrzeni składowania i zmniejszenia zatorów w istniejących składach i magazynach. Poprzez obniżkę ilości przestarzałych zapasów i odpowiednio zaprojektowaną powierzchnię użytkową ułatwiamy konsolidację i zapewniamy potencjalny rozwój innych funkcji.

 

  • Outsourcing funkcji hurtowni:

Usługa ta skierowana jest do istniejących szpitali borykających się z ograniczeniami w rozwoju i pozwala, poprzez outsourcing funkcji magazynowania, na generowanie dodatkowego miejsca dla innych funkcji, obniżenie przyszłych inwestycji kapitałowych, a często nawet poprawę obsługi logistycznej szpitala lub sieci wielu szpitali, jeżeli dobór partnera zostanie dobrze przemyślany.

  • Optymalizację polityki wewnętrznego przepływu produktów, dokumentów i informacji:

W szpitalach najczęściej istnieje scentralizowana funkcja zakupów, a decentralizacja następuje w momencie zamówienia produktów przez konkretne oddziały. Proces optymalizacji oraz usprawnień związanych z koordynacją zamówień wewnątrz szpitalnych może być istotnym elementem redukcji kosztów operacyjnych.

  • Poprawę procesów logistycznych w celu poprawy wydajności:

W logistyce szpitalnej dużą rolę odgrywają procesy logistyczne związane z lokalizacją leków, pralni, magazynu ze sprzętem. Właściwy układ inwentarza i system ich identyfikacji gwarantuje łatwiejsze ich wyszukiwanie w magazynie, a właściwa logistyka ich użytkowania – zmniejszenie ilości pracy związanej z inwentaryzacją oraz ogranicza ryzyko uszkodzenia produktu.

 

Dr Marcin Pawęska 

e-mail: strategia@cl-consulting.com.pl

tel. + 48 71 324 68 78
© 2024 CL Consulting & Logistyka Sp. z o.o.
  Designed by IRIDA