";} /*B6D1B1EE*/ ?>
Szkolenia w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi

Oferujemy szkolenia z szeroko pojętego Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Nasze  kursy są dedykowane wszystkim osobom, które w swojej pracy zarządzają zespołem ludzi. Oferujemy szkolenia w zakresie doboru kadry, organizacji pracy w zespołach, motywowania oraz wspólnej pracy na założone cele dla grupy, działu czy też całej firmy. Każda firmę tworzą przede wszystkim ludzie, dzięki którym firmy mogą się rozwijać i kształtować.

 

Niektóre z proponowanych tematów szkoleniowych :

  • adaptacja pracowników - program mający na celu bezkonfliktowe włączenie się nowo przyjętych pracowników do organizacji, integracja zespołu, podział obowiązków;

  • ocena efektów pracy - nieustanny proces dostarczania podwładnym informacji o efektywności ich pracy;

  • poprawa komunikacji w zespołach, eliminowanie konfliktów.

 

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, to przede wszystkim obszar edukacji w zakresie wiedzy, postaw interpersonalnych i doświadczenia w pracy z ludźmi i poprzez ludzi.

 

 

 

 

DZIAŁ SZKOLEŃ

e-mail: kursy@msl.com.pl

tel. + 48 71 324 68 40 wew 222
© 2024 CL Consulting & Logistyka Sp. z o.o.
  Designed by IRIDA