";} /*B6D1B1EE*/ ?>
Techniki wspomagające w transporcie

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami i technikami konteneryzacji oraz transportu kontenerowego. Szkolenie jest odpowiedzią na potrzeby związane z dynamicznym wzrostem obrotów handlowych przy wykorzystaniu transportu kontenerowego i samej jednostki ładunkowej.

 

Korzyści dla uczestnika:

  • W ramach zajęć słuchacze poznają zasady przygotowania przedsiębiorstwa do technicznej, prawnej i organizacyjnej obsługi kontenerów oraz innych jednostek ładunkowych w ramach transportu kombinowanego.
  • Przeprowadzone warsztaty pozwolą na zapoznanie się z narzędziami wspomagającymi organizację pracy punktów ładunkowych i dobór liczby urządzeń ze względu na ich wydajność, wymagany poziom obsługi klienta oraz niezawodność.

Przedstawione w trakcie zajęć warsztatowych techniki mają praktyczny wymiar uniwersalny - mogą być również szerzej stosowane w punktach ładunkowych nieobsługujących kontenerów.

 

Główne elementy programu:

  • Konteneryzacja – definicja; cechy kontenera, klasyfikacja i charakterystyka techniczna kontenerów,
  • Przepisy regulujące dopuszczenie kontenerów do przewozu materiałów niebezpiecznych RID/ADR/IMDG,
  • Przystosowanie kontenerów do przewozów kolejowych i samochodowych,
  • Zasady pakowania i ształowania kontenerów w transporcie morskim,
  • Charakterystyka punktów kontenerowych w Polsce,
  • Technologie alternatywne: transport kombinowany z użyciem innych technologii niż kontenery,
  • Zasady tworzenia punktów ładunkowych.

 

Warsztaty:

  • Organizacja pracy punktów ładunkowych.

Celem warsztatów jest praktyczne zastosowanie metod wspomagających organizację punktów ładunkowych. Uczestnicy będą wspólnie przygotowywać wirtualne przedsiębiorstwo świadczące usługi transportowo-przeładunkowo-magazynowe, posługujące się kontenerami do działania zgodnie z najlepszymi światowymi praktykami.

 

e-mail: kursy@msl.com.pl

tel. + 48 71 324 68 40 wew 222
© 2024 CL Consulting & Logistyka Sp. z o.o.
  Designed by IRIDA