";} /*B6D1B1EE*/ ?>
Systemy automatycznej identyfikacji

Celem szkolenia jest przekazanie najistotniejszych informacji o rodzajach kodów kreskowych, ich budowie, zastosowaniach oraz zasadach odczytu.

 

 • Szkolenie obejmuje informacje na temat nowych rozwiązań - znaczników RFID zwanych także transponderami, tagami lub elektronicznymi kodami produktów (EPC).
 • Szkolenie wyjaśnia zasadnicze problemy dotyczące: własności kodów kreskowych, zakłóceń ich odczytu i zasad działania urządzeń odczytujących .
 • Szkolenie dedykowane jest osobom wdrażającym w swojej firmie kody kreskowe lub korzystającym z nich przy identyfikacji i inwentaryzacji towarów w magazynach; treść szkolenia niezbędna jest również osobom wykorzystującym kody kreskowe czy znaczniki RFID w monitorowaniu procesów produkcyjnych, w zarządzaniu magazynem itp.

 

Główne elementy programu:

 • Istota automatycznej identyfikacji,
 • Kody kreskowe – budowa, rodzaje i zastosowanie,
 • Kody liniowe,
 • Ćwiczenia z zakresu identyfikacji nieznanego kodu, edycji kodów liniowych, etykiety logistycznej i in.,
 • Kody piętrowe, matrycowe i złożone,
 • Technologie nanoszenia kodów na przedmioty trudno znakowane,
 • Zastosowania kodów kreskowych w magazynowaniu,
 • Edycja kodów złożonych, piętrowych i matrycowych,
 • Transpondery,
 • Badania wpływu warunków na poprawność odczytu transpondera.
 

e-mail: kursy@msl.com.pl

tel. + 48 71 324 68 40 wew 222
© 2024 CL Consulting & Logistyka Sp. z o.o.
  Designed by IRIDA