";} /*B6D1B1EE*/ ?>
Controling w zarządzaniu firmą
Opis szkolenia
Controling jest instrumentem zarządzania, który winien wspierać Zarząd firmy przy podejmowaniu decyzji. Controling to narzędzie, które dostarcza informacji, poprzez planowanie, analizę i kontrolę. Szkolenie prezentuje instrumenty controlingu, oraz szereg metod wykorzystywanych przy tym systemie kontroli.

Grupa docelowa
Szkolenie skierowane do  Dyrektorów Finansowych, Dyrektorów Ekonomiczno -Administracyjnych, Głównych Księgowych oraz osób zatrudnionych w działach finansowych i analiz, zainteresowanych tematyką rachunkowości zarządczej.

Czas trwania
2 dni x 8 godz.lekcyjnych ( 8*45 min) . Szkolenie rozpoczyna się o godz. 9:00 i trwa do godz. 16:00. W trakcie szkolenia przerwy na kawę i poczęstunek.

Materiały szkoleniowe
Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje profesjonalne materiały szkoleniowe w wersji drukowanej i wersji elektronicznej na CD. Komplet materiałów stanowi materiał wspomagający proces nauczania, wykorzystywany w trakcie jego trwania przez szkoleniowców oraz uczestników. Różnego rodzaju prezentacje, ćwiczenia, przykłady, gry i ich wyniki, filmy, zdjęcia.

Program

Dzień pierwszy
 • Główne idee zarządzania oparte na filozofii controllingu;
 • Instrumenty controllingu;
 • Controlling strategiczny i operacyjny - narzędzia i metody.

Dzień drugi
 • Rachunkowość odpowiedzialności a controlling finansowy;
 • kryteria wyodrębniania ośrodków odpowiedzialności;
 • ocena i kontrola dokonań centrów kosztów, zysku i inwestycji;
 • proces budżetowania;
 • metody budżetowania i rodzaje budżetów;
 • budżetowanie operacyjne i finansowe;
 • konsolidacja budżetów cząstkowych w ramach budżetu głównego.
Koszt
Cena 899,00 zł . W cenie szkolenia każdy uczestnik otrzymuje:
 1. profesjonalne materiały szkoleniowe;
 2. wybitną kadrę szkoleniową, wybraną spośród najlepszych trenerów w branży;
 3. poczęstunek kawowy;
 4. prestiżowy certyfikat firmy CL Consulting i Logistyka, zabezpieczony specjalnym hologramem;
 5. umiejętności w zakresie racjonalnego kształtowania poziomu i struktury kosztów przedsiębiorstwa za pomocą odpowiednich narzędzi;
 6. wiedzę nt.planowania budżetów i kosztów.

Harmonogram

Trenerzy
Trenerem prowadzącym jest specjalista w dziedzinie rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej, budżetowania,zarządzania kosztami, controllingu i w tym zakresie współpracuje z przedsiębiorstwami i instytucjami samorządowymi. Publikuje on artykuły naukowe z tego zakresu.
 

DZIAŁ SZKOLEŃ

e-mail: kursy@msl.com.pl

tel. + 48 71 324 68 40 wew 222
© 2024 CL Consulting & Logistyka Sp. z o.o.
  Designed by IRIDA