";} /*B6D1B1EE*/ ?>
Zarządzanie działem sprzedaży
Opis szkolenia
Zarządzanie sprzedażą to obecnie dla większości firm - priorytet. Sprzedaż towarów i usług, jest siłą napędową dla każdej firmy. Z pracy działów handlowych, firma uzyskuje realne przychody. Ich kompetencje i umiejętności są ważnym czynnikiem sukcesu przedsiębiorstw. Szkolenie, przekazuje wiedzę na temat umiejętności i kompetencji,  które powinien posiadać kierownik sprzedaży oraz manager działu handlowego.

Grupa docelowa
Szkolenie kierowane do kierowników i managerów działów handlowych, działów sprzedaży oraz dla osób bezpośrednio lub pośrednio odpowiedzialnych za wyniki sprzedaży w firmach.

Czas trwania

2 dni x 8 godz.lekcyjnych ( 8*45 min) . Szkolenie rozpoczyna się o godz. 9:00 i trwa do godz. 16:00. W trakcie szkolenia przerwy na kawę i poczęstunek.

Materiały szkoleniowe

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje profesjonalne materiały szkoleniowe w wersji drukowanej i wersji elektronicznej na CD. Komplet materiałów stanowi materiał wspomagający proces nauczania, wykorzystywany w trakcie jego trwania przez szkoleniowców oraz uczestników. Różnego rodzaju prezentacje, ćwiczenia, przykłady, gry i ich wyniki, filmy, zdjęcia.

Program / szkolenie oparte w całości na warsztacie praktycznej pracy z grupą

Dzień pierwszy
 • Skuteczne zarządzanie działem sprzedaży;
 • właściwa organizacja działu sprzedaży;
 • działania mające największy wpływ na efektywność zespołu;
 • Jak stawiać cele i zadania handlowcom, czyli Zarządzanie Przez Cele;
 • Projektowanie systemów obsługi klienta;
 • Zarządzanie klientami i wartością klienta.

Dzień drugi
 • Postępowanie z trudnymi pracownikami, teoria zachowania w praktyce;
 • Metody oddziaływania na pracownika;
 • Studia przypadków podanych przez uczestników;
 • Motywowanie zespołu sprzedaży  - narzędzia motywowania - sposoby wynagradzania handlowców;
 • Negocjacje i rozwiązywanie konfliktów w praktyce kierowania;
 • Mierzenie efektów pracy, ocenia i rozwój pracowników.

Koszt
Cena 790,00 zł . W cenie szkolenia każdy uczestnik otrzymuje :
 1. profesjonalne materiały szkoleniowe;
 2. wybitną kadrę szkoleniową, wybraną spośród najlepszych trenerów w branży;
 3. poczęstunek kawowy 4. prestiżowy certyfikat firmy CL Consulting i Logistyka, zabezpieczony specjalnym hologramem; 
 4. pakiet narzędzi do skutecznego zarządzania sprzedażą;
 5. pomocne programy użyteczne do monitowania wyników swojego zespołu;
 6. Każda osoba na kursie ma możliwość przejścia testu osobowościowego, mówiącego o predyspozycjach do pełnienia funkcji Kierowniczych – test przygotowany przez psychologów biznesu.

Harmonogram

Trenerzy

Trenerem prowadzącym szkolenie jest specjalista w branży Zarządzania Zasobami Ludzkimi, NLP, Negocjacje.  Pracownik naukowy uznanej uczelni za granicą, doktorat w dziedzinie wywierania wpływu na ludzi. Twórca wielu publikacji dotyczących skutecznej sprzedaży, marketingu, obsługi klienta. Wieloletnie doświadczenie zawodowe, poparte bogatym port folio wśród najlepszych marek w Polsce. Człowiek mający ogromną wiedzę i doświadczenie, który potrafi każdego nauczyć skutecznego sprzedawania produktów i usług.
 

DZIAŁ SZKOLEŃ

e-mail: kursy@msl.com.pl

tel. + 48 71 324 68 40 wew 222
© 2024 CL Consulting & Logistyka Sp. z o.o.
  Designed by IRIDA