";} /*B6D1B1EE*/ ?>
Zarządzanie kosztami
Opis szkolenia
Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z istotą rachunkowości zarządczej, zasadami stosowania rachunku kosztów, optymalizacji zasobów oraz zminimalizowania ryzyka podejmowanych decyzji.

Grupa docelowa
Szkolenie skierowane do  Dyrektorów Finansowych, Dyrektorów Ekonomiczno -Administracyjnych, Głównych Księgowych oraz osób zatrudnionych w działach finansowych i analiz, zainteresowanych tematyką rachunkowości zarządczej.

Czas trwania

2 dni x 8 godz.lekcyjnych ( 8*45 min) . Szkolenie rozpoczyna się o godz. 9:00 i trwa do godz. 16:00. W trakcie szkolenia przerwy na kawę i poczęstunek.

Materiały szkoleniowe
Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje profesjonalne materiały w wersji drukowanej i wersji elektronicznej na CD. Komplet materiałów stanowi materiał wspomagający proces nauczania, wykorzystywany w trakcie jego trwania przez szkoleniowców oraz uczestników. Różnego rodzaju prezentacje, ćwiczenia, przykłady, gry i ich wyniki, filmy, zdjęcia.

Program

Dzień pierwszy
 • Operacyjne i strategiczne zarządzanie kosztami;
 • Analiza zmienności kosztów – jak wahania popytu i produkcji wpływają na dynamikę zmian kosztów;
 • Planowanie budżetu, monitorowanie wydatków.

Dzień drugi
 • Działania zmierzające do redukcji kosztów, reagowanie na nieprawidłowości;
 • Metody wczesnego wykrywania i rozwiązywania problemów w zakresie zarządzania kosztami;
 • Zarządzanie kosztami w łańcuchu dostaw i kosztami projektów;
 • Benchmarking w zarządzaniu kosztami.


Koszt

Cena 899,00 zł . W cenie szkolenia każdy uczestnik otrzymuje :
 1. profesjonalne materiały szkoleniowe;
 2. wybitną kadrę szkoleniową, wybraną spośród najlepszych trenerów w branży;
 3. poczęstunek kawowy;
 4. prestiżowy certyfikat firmy CL Consulting i Logistyka, zabezpieczony specjalnym hologramem;
 5. umiejętności w zakresie racjonalnego kształtowania poziomu i struktury kosztów przedsiębiorstwa za pomocą odpowiednich narzędzi;
 6. wiedzę nt.planowania budżetów i kosztów.

Harmonogram

Trenerzy

Trenerem prowadzącym to specjalista w rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej, budżetowania,zarządzania kosztami, controllingu i w tym zakresie współpracuje z przedsiębiorstwami oraz instytucjami samorządowymi. Publikuje on artykuły naukowe z tego zakresu.
 

DZIAŁ SZKOLEŃ

e-mail: kursy@msl.com.pl

tel. + 48 71 324 68 40 wew 222
© 2024 CL Consulting & Logistyka Sp. z o.o.
  Designed by IRIDA