";} /*B6D1B1EE*/ ?>
AEO
Opis szkolenia
Procedura uproszczona jest bezpośrednim przeniesieniem do polskiego prawa celnego rozwiązań zawartych w kodeksie celnym Unii Europejskiej i przewidziana jest dla tzw. solidnych importerów i eksporterów. W założeniu ma służyć sprawniejszej organizacji handlu zagranicznego, przede wszystkim od strony logistycznej, ale także finansowej.

Grupa docelowa
Szkolenie przeznaczone jest przede wszystkim dla przedsiębiorców uczestniczących w obrocie towarowym z zagranicą oraz firm kooperujących.

Czas trwania
2 dni x 8 godz.lekcyjnych ( 8*45 min) . Szkolenie rozpoczyna się o godz. 9:00 i trwa do godz. 16:00. W trakcie szkolenia przerwy na kawę i poczęstunek.

Materiały szkoleniowe
Każdy uczestnik otrzymuje profesjonalne materiały szkoleniowe w wersji drukowanej i wersji elektronicznej na CD. Komplet materiałów stanowi materiał wspomagający proces nauczania, wykorzystywany w trakcie jego trwania przez szkoleniowców oraz uczestników. Różnego rodzaju prezentacje, ćwiczenia, przykłady, gry i ich wyniki, filmy, zdjęcia.

Program

Dzień pierwszy
 • Procedury uproszczone, czyli w jaki sposób i jak usprawnić obsługę celną przedsiębiorstwa;
 • Tryb postępowania z pozwoleniami udzielonymi przed 1 stycznia 2009r;
 • Istota procedur uproszczonych w świetle aktualnych regulacji prawnych.

Dzień drugi
 • Podatek VAT w imporcie rozliczany w deklaracjach podatkowych – korzyści i uwarunkowania formalno-prawne w kontekście praktycznej strony możliwości stosowania ułatwienia;
 • Podpis elektroniczny w przywozie 2010;
 • Wywóz towarów poza obszar celny UE 2009 - 2010 - 2011.

Koszt
Cena 1279,00 zł . W cenie szkolenia każdy uczestnik otrzymuje :
 1. profesjonalne materiały szkoleniowe;
 2. wybitną kadrę szkoleniową, wybraną spośród najlepszych trenerów w branży;
 3. poczęstunek kawowy;
 4. prestiżowy certyfikat firmy CL Consulting i Logistyka, zabezpieczony specjalnym hologramem;
 5. poszerzenie wiedzy na temat procedur celnych stosowanych w handlu z krajami UE i krajami trzecimi;
 6. umiejętności i wiedzę aby skutecznie prowadzić obsługę celną, aby praktyczne informacje na temat zmian w prawie celnym.

Harmonogram

Trenerzy
Ekspert, pracownik Pionu Celnego Ministerstwa Finansów. Wybitny specjalista z zakresu przepisów prawa celnego. Współpracownik wielu biur transportu lotniczego i morskiego oraz Agencji Celnychi w Polsce, gdzie prowadzi szereg warsztatów, szkoleń czy spotkań doradczo - konsultingowych. Posiada bogate doświadczenie w pracy za granicą, publikacja wiele artykułów naukowych w swojej specjalizacji.
 

DZIAŁ SZKOLEŃ

e-mail: kursy@msl.com.pl

tel. + 48 71 324 68 40 wew 222
© 2024 CL Consulting & Logistyka Sp. z o.o.
  Designed by IRIDA