";} /*B6D1B1EE*/ ?>
AEO – certyfikat Autoryzowanego Przedsiębiorcy procedura uzyskania i związane z nim korzyści
Opis szkolenia
Status AEO otrzymują przedsiębiorcy wiarygodni i wypłacalni, których organizacja, infrastruktura i stosowane zabezpieczenia systemów informatycznych oraz miejsc składowania towarów, czy odpowiednio środków transportu, zapewniają ich bezpieczeństwo oraz chronią przed nieuprawnionym dostępem.

Grupa docelowa
Szkolenie przeznaczone jest przede wszystkim dla przedsiębiorców uczestniczących w obrocie towarowym z zagranicą oraz firm kooperujących.

Czas trwania
2 dni x 8 godz.lekcyjnych ( 8*45 min) . Szkolenie rozpoczyna się o godz. 9:00 i trwa do godz. 16:00. W trakcie szkolenia przerwy na kawę i poczęstunek.

Materiały szkoleniowe
Każdy uczestnik otrzymuje profesjonalne materiały szkoleniowe w wersji drukowanej i wersji elektronicznej na CD. Komplet materiałów stanowi materiał wspomagający proces nauczania, wykorzystywany w trakcie jego trwania przez szkoleniowców oraz uczestników. Różnego rodzaju prezentacje, ćwiczenia, przykłady, gry i ich wyniki, filmy, zdjęcia.

Program

Dzień pierwszy
 • AEO Podstawy prawne i podstawowe pojęcia;        
 • Typy certyfikatów AEO;  
 • Proces uzyskania statusu AEO.

Dzień drugi
 • Wydanie certyfikatu;
 • Korzyści z posiadania statusu upoważnionego przedsiębiorcy AEO;
 • Perspektywy zmian w strukturze biznesu wynikające z faktu posiadania statusu upoważnionego przedsiębiorcy;
 • Powody utraty statusu AEO.

Koszt
Cena 1279,00 zł . W cenie szkolenia każdy uczestnik otrzymuje :  
 1. profesjonalne materiały szkoleniowe;
 2. wybitną kadrę szkoleniową, wybraną spośród najlepszych trenerów w branży;
 3. poczęstunek kawowy;
 4. prestiżowy certyfikat firmy CL Consulting i Logistyka, zabezpieczony specjalnym hologramem;
 5. wiedzę i umiejętności w sprawach przyznania statusu AEO; 
 6. umiejętności porusznia się pośród nakłądanych na podmioty posługujące się certyfikatem AEO. 

Harmonogram

Trenerzy
Ekspert, pracownik Pionu Celnego Ministerstwa Finansów. Wybitny specjalista z zakresu przepisów prawa celnego. Współpracownik wielu biur transportu lotniczego i morskiego oraz wielu Agencji Celnych w Polsce, gdzie prowadzi szereg warsztatów, szkoleń czy spotkań doradczo- konsultingowych. Bogate doświadczenie w pracy za granicą, publikacja wielu artykułów naukowych ze swojej specjalizacji.
 

DZIAŁ SZKOLEŃ

e-mail: kursy@msl.com.pl

tel. + 48 71 324 68 40 wew 222
© 2024 CL Consulting & Logistyka Sp. z o.o.
  Designed by IRIDA