";} /*B6D1B1EE*/ ?>
Szkolenia w obszarze zagadnień celnych

W związku z akcesją Polski do Unii Europejskiej powstała potrzeba przybliżenia zarówno przedsiębiorcom, jak i funkcjonariuszom celnym zagadnień z zakresu wspólnotowego prawa celnego, a także zagadnień prawa krajowego związanego z obrotem towarowym z zagranicą. Wspólnotowe prawo celne reguluje wiele skomplikowanych zagadnień.

 

Nasze szkolenia mają być dla przedsiębiorców, przede wszystkim źródłem wiedzy w kontekście zmian w prawie celnym.

  

DZIAŁ SZKOLEŃ

e-mail: kursy@msl.com.pl

tel. + 48 71 324 68 40 wew 222
© 2024 CL Consulting & Logistyka Sp. z o.o.
  Designed by IRIDA