";} /*B6D1B1EE*/ ?>
Systemy magazynowe

Celem szkolenia jest kompleksowa prezentacja kluczowych zagadnień z zakresu infrastruktury i technologii w odniesieniu do systemów magazynowych.

 

Korzyści dla uczestnika:

  • Zapoznanie się z rodzajami i funkcją różnych systemów magazynowania i składowania towarów.
  • Umiejętności doboru środków obsługi jednostek ładunkowych i procesów składowania – ćwiczenia obejmujące obliczanie parametrów konkretnych elementów.
  • Umiejętności doboru odpowiednich przenośników magazynowych do konkretnych potrzeb – ćwiczenia na obliczanie wydajności przenośników.

 

Główne elementy programu:

  • Funkcje logistyczne oraz struktura systemów transportu bliskiego i magazynowania,
  • Technologie i środki składowania ładunków w magazynach,
  • Środki transportu przewozowego w systemach magazynowych,
  • Środki obsługi prostej jednostek ładunkowych – dźwignice magazynowe,
  • Środki obsługi procesów składowania oraz kompletacji,
  • Środki transportu ciągłego w systemach magazynowych: CIĘGNOWE i BEZCIĘGNOWE przenośniki magazynowe.
 

Małgorzata Ważna

e-mail: szkolenia@cl-consulting.com.pl

m.wazna@cl-consulting.pl

tel. + 48 71 324 68 78 int. 143
© 2024 CL Consulting & Logistyka Sp. z o.o.
  Designed by IRIDA