";} /*B6D1B1EE*/ ?>
Badania ewaluacyjne
Od czasu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, do naszego kraju zaczęły napływać ogromne pieniądze w ramach różnorodnych projektów finansowanych przez UE.  Wraz z wielkością dofinansowań, nałożona została także odpowiedzialność na beneficjentów dotycząca kontrolowania w określonych odstępach czasu realizowanych przez siebie programów.

 

CL Consulting i Logistyka Sp. z o.o. pragnie wyjść naprzeciw owym wymogom i proponuje nową usługę w swojej bogatej ofercie dotyczącej realizacji projektów europejskich.

 

Ewaluacji podlegają wszystkie projekty systemowe w ramach poddziałania 6.1.3 PO KL.

 

Wybór wykonawcy zewnętrznego badania musi być dokonany w terminie do dnia 30.09.2010 dla badań, które mają się zakończyć w 2010 roku zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 stycznia 2004. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655)

 

Powiatowy Urząd Pracy ma obowiązek przedstawić wyniki badań instytucji pośredniczącej (dla badań realizowanych w 2010 roku) do dnia 31.12.2010

 

 

powerpoint_ikona Pobierz prezentację - Badania ewaluacyjne

 

Robert Kazimierowicz

e-mail: r.kazimierowicz@cl-consulting.com.pl

tel. + 48 71 324 68 73
© 2024 CL Consulting & Logistyka Sp. z o.o.
  Designed by IRIDA